Конструиране на качествен програмен код
Фото албум от учебната 2002/2003 година

High-Quality-Code-Construction-students.jpg
High-Quality-Code-Construction-students.jpg
High-Quality-Code-Construction-break-1.jpg
High-Quality-Code-Construction-break-1.jpg
High-Quality-Code-Construction-break-2.jpg
High-Quality-Code-Construction-break-2.jpg
High-Quality-Code-Construction-Nakov-talking.jpg
High-Quality-Code-Construction-Nakov-talking.jpg
High-Quality-Code-Construction-Nakov-teaching.jpg
High-Quality-Code-Construction-Nakov-teaching.jpg
High-Quality-Code-Construction-Nakov-writing.jpg
High-Quality-Code-Construction-Nakov-writing.jpg
High-Quality-Code-Construction-Nakov-explaining.jpg
High-Quality-Code-Construction-Nakov-explaining.jpg
High-Quality-Code-Construction-testimonial.jpg
High-Quality-Code-Construction-testimonial.jpg
© 2002 by Svetlin Nakov